Meld je hier aan om lid te worden van het Louis Couperus Genootschap.

Het donateurschap is €25 voor leden in Nederland en €35 voor mensen woonachtend in het buitenland.
Geef hier aan wat u extra wilt betalen naast het vereiste bedrag.