Meld u hier aan om lid te worden van het Louis Couperus Genootschap.
Het donateurschap is (minimaal) €25 voor leden in Nederland en €35 voor mensen woonachtend in het buitenland.

U kunt hieronder aangeven welk bedrag u méér wilt betalen.